کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مهر تابان

5 فروردین 1392
۲ نظر

گفتار به‌ اینکه‌ عالم‌ صانعی‌ دارد، و پس‌ از آن‌، گفتار به‌ اینکه‌ او واحد است‌؛ از قدیم‌ ترین‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در بین‌ مفکرین‌ نوع‌ بشری‌ بوده‌، و فطرت‌ مرکوزه در بشر آنها را بچنین‌ عقیده ‌ای‌ فرا می‌ خوانده‌ است‌. حتی‌ مذهب‌ بت ‌پرستان‌ که‌ بنای‌ آن‌ بر شرک‌ است‌؛ اگر در حقیقتش‌ دقت‌ شود معلوم‌ می ‌شود که‌ اصل‌ آن‌ براساس‌ توحید صانع‌ بوده‌، و کمک‌ کارانی‌ نیز برای‌ خود قرار می‌ داده ‌اند: «مانعبدهم إلا لیقربونا إلی‌ الله زلفی‌» و اگر چه‌ این‌ اصل‌ از مجرای‌ خود منحرف‌ شد، و بازگشتش‌ به‌ استقلال‌ و اصالت‌ خدایان‌ درآمد؛ و اصالت‌ خدا برکنار رفت‌، اما بازهم فطرت هرکس وی را به یک سمت خواهد برد. (بیشتر…)

دانلود کتاب مهر تابان