کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

معرفی کتاب موضوعات و شیوه‌های گفتگو با نسل جوان

17 مهر 1394
بدون نظر

دوره نوجوانی و جوانی، مرحله‌ای مهم و حساس در شکل گیری شخصیت انسان است. شناخت ویژگی‌های این ایام و توجه به عواملی که در ساختار شخصیت نسل جوان نقش اساسی دارد، از نیازهای مقدماتی اما ضروری و مؤثر است که برای جوانان و اطرافیان آنان نقش بنیادینی ایفا می‌کند.
ضرورت این امر، برای همه کسانی که دوره جوانی را سپری کرده اند و به مراحل بعدی رسیده‌اند، تجربه‌ای ملموس و محسوس است، چه اینکه در آموزه‌های دینی اهتمام ویژه‌ای به این مرحله شده است تا اندیشه‌ها و انگیزه‌ها همگان به ویژه قشرهای مؤثر و مفید جامعه را به اهمیت آن آشنا سازد. (بیشتر…)

معرفی کتاب موضوعات و شیوه‌های گفتگو با نسل جوان