کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب پیدایش

6 بهمن 1393
بدون نظر

کتاب «پیدایش» همانگونه که از اسمش پیداست، از پیدایش عالم هستی سخن می‌گوید. در این کتاب می‌خوانیم که چگونه خدا دنیا را می‌آفریند، چگونه انسان را خلق می‌کند و او را در محیطی کامل و زیبا قرار می‌دهد، چگونه گناه وارد جهان می‌شود و سرانجام چگونه خدا برای نجاب انسان گناهکار چاره‌ای می‌اندیشد. مطالبی که در این کتاب آمده، عبارت است از آغاز تاریخ بشر، آغاز هنر و صنایع دستی، چگونگی پیدایش زبان‌ها و قوم‌های گوناگون. از فصل ۱۲ به بعد، مسیر کتاب متوجه قوم اسرائیل می‌شود. از اینجا به بعد داستان زندگی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و پسرانش در کتاب ثبت شده که در خاتمه با شرح زندگی یوسف در مصر پایان می‌پذیرد. (بیشتر…)

دانلود کتاب پیدایش