کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود رمان فراموشی

24 اسفند 1391
بدون نظر

کتاب رمان فراموشی، شرح زندگی پر از درد و رنج «فاطمه» است که از ابتدای زندگی او را در تنهایی ملال آور رها می کنند با این امید که سرنوشت او را به دست زندگی راحتی بسپارد اما سرنوشت او را وارد خانه ای می کند که بعدها درد و رنج مردی به اسم صابر تا آخر عمر بروی تن و روحش باقی می گذارد و بعدها که وارد اردوگاه بهزستی می شود تا در آن زندان با دخترانی رها شده در آن بیابان روبرو شود و آنجا هم رنگی از خوشی نبیند و هر چه هست رنج و درد و نابودی می باشد. (بیشتر…)

دانلود رمان فراموشی