کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تأملات اینترنتی

1 آبان 1392
بدون نظر

نامه‌نگاری الکترونیکی، آخرین امکان ارتباطی در قرن بیستم است که به کمک کامپیوتر و تلفن صورت می‌گیرد. در کتاب حاضر دو هم‌سخن خیالی، یکی در تهران و دیگری در آن‌سوی دنیا، با رد و بدل کردن رشته‌ای از این گونه نامه‌های الکترونیکی، با یکدیگر به گفتگو پرداخته‌اند. این دو آنچه را درباره پیشرفت‌های حیرت‌انگیز علم در روزگار ما می‌دانند و می‌اندیشند باهم درمیان می‌گذارند و به بسیاری از قلمروهای تازه کشف شده دانش امروز، نگاهی می‌اندازند.
مضمون اصلی نامه‌ها و دستاوردهای علوم، بیشتر توجه آنها به قرن بیستم و روی سخن عمدتا با جوانان بوده و کوشش شده است دورنمایی کلی و همه‌سونگر، از موفقیت دانش بشری در روزگار ما در برابر دیدگان خواننده ترسیم شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب تأملات اینترنتی