کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

شکستن دیوار صوتی

28 اردیبهشت 1392
بدون نظر

برای توضیح درباره آنچه هنگام شکستن دیوار صوتی روی می‌دهد، ابتدا باید به صوت به چشم موجی با سرعت انتشار محدود نگاه کرد. همه شما با اثرات ناشی از محدود و نسبتا کم بودن سرعت صوت آشنایی دارید؛ بازتاب صدا در کوه، تأخیر زمانی در شنیدن صدای بلندگوهایی که یک چیز را پخش می‌کنند و شنیدن صدای رعد پس از دیدن برق. در سطح دریا و دمای ۲۲ درجه، امواج صوتی با سرعت ۳۴۵ متر بر ثانیه یا ۱۲۴۰ کیلومتر در ساعت منتشر می‌شوند. هر چه دما و فشار کاهش یابد، سرعت صوت کم می‌شود، بطوری که برای هواپیمایی در ارتفاع ۳۵ هزار پایی (جایی که دما ۵۴- درجه است) سرعت صوت به ۲۹۵ متر در ثانیه یا ۱۰۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. (بیشتر…)

شکستن دیوار صوتی