کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دیوار نوشته‌های انقلاب

21 بهمن 1392
بدون نظر

فرهنگ تصویری، متناسب با دیگر اشکال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما دارای جلوه‌های متنوع و گوناگونی است که در عرصه شکل‌گیری‌های تازه اجتماعی، گونه‌ای از آن غایب و گونه‌های تازه‌ای بروز می‌کند.
خلق آثاری که از مضامین حساس و واقعی زندگی مردم نشئت گرفته باشد و بازتاب آن به همان زندگی بازگردد، جز از طریق برخوردهای گوناگون با این زندگی و تحلیل منظم آنها مقدور نیست. با نام انقلاب مردم ایران و موازی با فروپاشی نظام فرسوده حاکم، جوشش تازه‌ای در همه سطوح و در جهت قدرت گیری توده‌ها و نفی هر نوع استثمار و استعمار و موضع سازی بر علیه امپریالیسم به چشم می‌آید.
دیوار نوشته‌های انقلاب، از ابزارهای مؤثر و حساسی بودند که به اضمحلال قدرت حاکم و متمرکز وقت، کمک فراوانی کردند.

دیوار نوشته‌های انقلاب

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: بزرگزاده شهدادی، ترجمه: امراله فرهادی
تعداد صفحات: ۱۴ صفحه
دانلود کتاب دیوار نوشته‌های انقلاب

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=4656