کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

22 مهر 1392
بدون نظر

در جامعه بشری، خانه و خانواده بنیان اساسی زندگی انسان شمرده می‌شود. این بنیاد در جامعه نقش مهمی ایفا می‌نماید، بدین معنی که همین تشکیل کوچک که خانواده نامیده می‌شود، محتوای تشکیل بزرگ و وسیع جامعه را شکل می‌دهد.
خانواده مسئولیت و وظیفه به میان آوردن نسل‌ها و پروردن و تربیت آن را دارد. منظور از بوجود آوردن خانواده، توسعه و گسترش بشریت است و همچنان خانواده مسئولیت و وظایف بس عظیم تربیت سالم و مراقبت جدی نسل‌ها را بر دوش دارد. از این جهت، خانواده مسئولیت رهبری نسل‌ها به سوی اهداف معین و سنجیده حیات انسان‌ها را برعهده دارد.
زندگی چیزیست که می‌تواند خوب یا بد باشد و اینکه چرا پدیده خوب یا خدای ناکرده بد در متن یک جامعه تبارز می‌نماید، بحثی است که باید روی طرز تربیت خانواده‌ها فکر کرد. پس در اینجا ضرورت می‌افتد که قبل از هر چیز دیگر در مورد شناخت خانه و خانواده بحث خود را آغاز کنیم.

کتاب حاضر در ۷ فصل ارائه می‌شود؛
فصل اول: خانه و خانواده
– معرفت با خانه و خانواده
– عوامل تشکیل خانواده
– اعضای خانواده

فصل دوم: وظایف اعضای خانواده
– وظایف زنان در مقابل اعضای خانواده
– وظایف مردان در مقابل اعضای خانواده
– وظایف فرزندان و دیگر اعضای اعضای خانواده

فصل سوم: محیط خانواده
– هماهنگ ساختن نظر و عمل
– نگهداری
– امانت داری
و … .

راهنمای زندگی خانوادگی

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: بلقیس مکیز
تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه
دانلود کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=4187