کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

معرفی کتاب پرچم‌های برافراشته

19 آذر 1395
بدون نظر

مقدمه
جهان اسلام طی دهه‌های اخیر آبستن تحولات و انقلاب‌های بزرگ فکری، فرهنگی و اجتماعی بوده است که جنبش‌ها و جریان‌های فکری معاصر در جهان اسلام، نقش بسزایی را در این تحولات ایفا کرده‌اند. جنبش‌هایی که تأثیرات فراوانی را در کشورها و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی در جهان اسلام و در سطح بین‌المللی به همراه داشته‌اند.
از این‌رو تحلیل صحیح از وقایع و تحولات جهان اسلام در عصر حاضر و پیش‌بینی مسیر حرکت توده‌ها، ملل و جریان‌های مؤثر در آینده، در گرو شناخت صحیح از ریشه‌ها، تفکرات، شخصیت‌ها و اهداف این جنبش‌ها و جریان‌های فکری است. یکی از راه‌های شناخت عمیق‌تر این تفکرات و شخصیت‌ها، مراکز مطالعاتی و فرهنگی جهان اسلام است. این مراکز که تنها چند دهه از زمان فعالیت آنها می‌گذرد ولی توانسته‌اند تأثیر فراوانی در فضای فکری و فرهنگی جهان اسلام بگذارند.
عقاید و دیدگاه‌های مذهبی و ایدئولوژی‌های حزبی از مهم‌ترین عوامل در تشکیل جریان‌های مؤثر در جهان اسلام بوده و خاستگاه اقدامات و تحرکات جنبش‌ها به حساب می‌آید. با این توصیف نمی‌توان دیدگاه‌ها و شعارهای سیاسی جریان‌ها و جنبش‌ها را عامل انحصاری اقدامات و تحرکات آنها دانست و ضروری است که با مطالعه دیدگاه‌ها و عقاید مذهبی و دینی هرکدام از این جنبش‌ها به تحلیل و بررسی ساختمان هر جنبش و سمت و سوی حرکت آن پرداخت.
در بخش اول کتاب کوشیده شده است علاوه بر ارائه شناخت نسبت به مهم‌ترین عوامل، ریشه‌ها و عقاید مؤثرترین جنبش‌ها و جریان‌های فکری معاصر در جهان اسلام شخصیت‌های عمده در این جریان‌ها نیز معرفی شده و مهم‌ترین اقدامات و اهداف هر جنبش ارائه گردد که هر بخش شامل مقدمه‌ای جهت معرفی کلی جنبش، بررسی زمینه‌های تأسیس جنبش و ارائه اطلاعاتی کلی از مهم‌ترین اهداف، اقدامات و رهبران هر جنبش می‌باشد. شایان ذکر است که در برخی از این جنبش‌ها مانند جنبش انصاریت المقدس در مصر به دلیل تازه تأسیس بودن این جنبش‌ها، از برخی سایت‌های اینترنتی جهت استناد استفاده شده است که این امر به دلیل نبود مدرک مکتوب در این زمینه در زمان نگارش این کتاب بوده است.
در بخش دوم کتاب به معرفی مهم‌ترین مراکز فکری و فرهنگی جهان عرب پرداخته شده است و ملاک انتخاب این مراکز میزان تأثیرگذاری این مراکز در سطح منطقه می‌باشد. در این بخش تلاش شده است علاوه بر معرفی، گرایش‌های سیاسی و زمینه‌های فعالیت این مراکز نیز نشان داده شود. ضرورت شناخت این مراکز از آنجاست که تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در این مراکز بصورت مستقیم بر اصحاب رسانه و حتی سیاستمداران تأثیرگذار می‌باشد.

پیشگفتار
در پی تحولات وسیع بیداری اسلامی در جهان اسلام، ملت‌های مسلمان که از سلطه دیکتاتورها و دست نشاندگان غرب‌گرا بر کشورهای خود به ستوه آمده بودند درصدد برآمدند تا با قیام علیه این حاکمان فاسد، زمام اداره کشورهای خویش را به دست گیرند و از ذلت و فقر و عقب ماندگی رهایی یابند. اما راه‌های مختلفی در برابر ملت‌ها قرار داشت که باید یکی از آنها را برای آینده کشورهای خویش برمی‌گزیدند و نوع حکومت، قانون و حاکم را مشخص می‌ساختند و از آنجا که دین اسلام مهم‌ترین جنبه اعتقادی و فکری ملت‌های مسلمان به حساب می‌آید، انتخاب نوع ایدئولوژی حاکم بر کشورهای مسلمان نیز بسته به دیدگاه و نوع برداشت آنان نسبت به دین اسلام است … .

پرچم‌های برافراشته

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=7832