کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب قضاوت‌های اخلاقی

30 مرداد 1392
بدون نظر

آیا می‌دانید از نظر تفکر اخلاقی در چه سطحی قرار دارید؟
لورنس کلبرگ، (Lawrence Kohlberg) به اخلاق به عنوان یکی از عوامل مهم رشد فکری و روانی انسان نگریسته است. کلبرگ با بررسی و تحقیق فراوان، دریافت که استدلال اخلاقی افراد بسته به رشد اخلاقی شان متفاوت است. طبق نظر او تفکر اخلاقی طی مراحل و سطوح مختلفی رشد می‌کند.
تئوری او بر اساس عقیده سقراط که گفت: «عدالت غایت هر استدلال اخلاقی است» در حوزه استدلال اخلاقی به کار بست. روش او چنین بود که با ارائه محدودیت‌های اخلاقی در قالب داستان، تلاش کرد مراحل جهان شمول در رشد قضاوت اخلاقی را مشخص نماید.
برای مثال، در یکی از این داستان‌ها همسر مردی در حال مرگ است و نیاز به دارویی دارد که مرد استطاعت خرید آن را ندارد. مرد از داروساز تقاضا می‌کند آن دارو را ارزان‌تر به او بفروشد. وقتی داروساز امتناع می‌کند مرد تصمیم می‌گیرد، دارو را بدزدد! از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود درباره عمل این مرد اظهارنظر کنند.
شما هم در این مورد به قضاوت بنشینید، تا دریابید در کدام یک از مراحل رشد اخلاقی قرار دارید. نظریه کلبرگ بیشتر قضاوت و استدلال فرد را در یک مسأله اخلاقی مورد توجه قرار داده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب قضاوت‌های اخلاقی