کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

29 مرداد 1392
بدون نظر

رخشنده اعتصامی، مشهور به پروین اعتصامی از زنان شاعر ایرانی متولد تبریز است، اشعار پروین اعتصامی بیشتر در قالب قطعات ادبی است که مضامین اجتماعی را با دیده انتقادی به تصویر کشیده است، در میان اشعار پروین، تعداد زیادی شعر به صورت مناظره میان اشیاء، حیوانات و گیاهان وجود دارد، کتاب حاضر دیوان اشعار کامل وی می‌باشد.

یکی از معروف‌ترین اشعار پروین اعتصامی که در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی نیز وجود دارد؛

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گران‌بهاست (بیشتر…)

دانلود کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی