کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود داستان امیرارسلان نامدار

18 اسفند 1391
بدون نظر

داستان امیرارسلان نامدار، یکی از مشهورترین داستان‌ های عامیانه به زبان فارسی است. این داستان را میرزا محمدعلی نقیب الممالک، داستانگوی ناصرالدین شاه قاجار برای وی می گفت و در این هنگام فخرالدوله، دختر ناصر الدین شاه پشت در نیمه باز اتاق خواجه سرایان می نشت و داستان ها را با دقت مکتوب می کرد و برای آن ها نقاشی می کشید. داستان امیرارسلان اینگونه برجا مانده است. (بیشتر…)

دانلود داستان امیرارسلان نامدار