کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ضرورت خداشناسی

5 تیر 1392
۲ نظر

نخستین پرسشی که در مبحث عقاید مطرح می‌شود این است که باید کسانی که از راه‌های صحیح و استدلالی، دینی برای خود اختیار کرده‌اند افکار و رفتار خود را بر اساس موازین و قوانین آن دین قرار می‌دهند، اما کسانی که هنوز دینی برای خود اختیار نکرده و پایبند به قانون و فرمانی نشده‌اند چه لزومی دارد که درباره دین تحقیق کنند؟ مگر زندگی انسان‌ها به دین و خداشناسی بستگی دارد؟ مگر جامعه بشریت بدون ایمان به خدا نمی‌تواند به زندگی انسانی خود ادامه دهد؟ آیا فرد و اجتماع بدون دارا بودن یک سلسله مبانی اخلاقی نمی‌توانند کمال حقیقی خود را تحصیل کنند؟ و سرانجام چه نیازی دارد که افراد به خود زحمت دهند و راه دشوار و ناهموار تحقیق درباره دین را بپیمایند و تکلیف خود را زیاد کنند؟!
این نخستین پرسشی است که در مباحث عقاید و مذاهب، پیش می‌آید و در حقیقت نخستین بحث دانشمندان عقاید که در کلمات علمای اسلام به صورت «وجوب معرفه الله» یا لزوم خداشناسی خدا، ذکر شده است.
کتاب حاضر به بررسی موضوع خداشناسی می‌پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب ضرورت خداشناسی