کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دانش رهایی و ارزش‌های انسانی

22 فروردین 1393
بدون نظر

«انسان چیست؟» پرسشی کلیدی است که انسان‌ها، خود باید به آن پاسخ داده و زندگانی خود را برحسب آن ترتیب دهند. مارکسیسم اصولاً کوششی در راه پاسخ دادن به این پرسش است.
انسان‌ها از طریق تولید اجتماعی وسایل مادی زندگی خود، از تمامی اشکال دیگر زندگی متمایز می‌شوند. شرط پیشین طبیعی این فراگرد، تکامل دست‌ها و مغز انسان بود که منتهی به این شد که انسان‌ها از طریق کاربرد اجتماعی ابزارها و گفتار، خود را از باقی طبیعت متمایز سازند. (بیشتر…)

دانلود کتاب دانش رهایی و ارزش‌های انسانی

دانلود کتاب هستی و نیستی

10 شهریور 1392
بدون نظر

فهم فلسفه سارتر با دشوار نویسی‌های او در بادی امر کار مشکلی است زیرا سارتر نیز مانند سایر فلاسفه همزمان خود فلسفه پیشین را در خود هضم کرده و از مجموع آنچه دیده و شنیده بود، ضمن اینکه برای خود نظریه خاصی داشت فلسفه جدیدی به نام هستی و نیستی به وجود آورده که بنا به عقیده او اساس تمام مقوله‌های عالم هستی است.
فلسفه سارتر در بسیاری از جهات از نظر کلی با آنچه «هکل» در پدیده شناسی خود تفسیر کرده، بی‌شباهت نیست و حتی در بعضی از قسمت‌ها قدمی فراتر گذاشته و کلیات هستی را بطور مجرد تجزیه و تحلیل نموده است.
کتاب هستی و نیستی، رساله‌ای درباره هستی ‌شناسی است که از دیدگاه بسیاری از فیلسوفان و ناقدان، مهم‌ترین کار فلسفی سارتر بوده است. برخی آن را یکی از برجسته ترین آثار فلسفی سده بیستم دانسته‌اند. آندره گرز به درستی گفته که کتاب سارتر هدفی تازه در پیش‌رو داشت که حتی پدیدارشناسی آلمانی نیز به آن بی‌توجه مانده بود. سارتر می‌خواست پدیدارشناسی واقعیت ویژه آگاهی را بیان کند. این کتاب تأثیر گرفته از کتاب هستی و زمان می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب هستی و نیستی