کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب خواندنی‌های پندآموز

21 تیر 1392
بدون نظر

این کتاب شامل ۱۷ عنوان داستان و حکایت کوتاه می‌شود که خواندن آنها خالی از لطف نیست؛

لقمان حکیم؛
کسی خواست به سفر رود به لقمان گفت مرا پندی ده تا توشه سفر سازم. گفت: اگر یار خواهی تو را خدای عزوجل و اگر همراه خواهی، کرام الکاتبین و اگر عبرت خواهی دنیا و اگر مونس خواهی قرآن.

حرص؛
یکی از حکما گوید: در دوران بدبختی به شهری رسیدم، دیدم طبیبی به بیمارانش شیوه درمان می‌گفت، پیش رفتم و گفتم: خدا تو را ببخشاید، بیماری مرا درمان کن. طبیب مدتی مرا نگریست سپس گفت: صبر و فروتنی کن و از حرض بپرهیز!

(بیشتر…)

دانلود کتاب خواندنی‌های پندآموز