کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب یاد او

25 خرداد 1392
بدون نظر

پیش‌گفتار: با اینکه آدمی به اقتضای فطرتش همواره خواهان آرامش دل و آسایش خاطر است و در عین حال در بسیاری از اوقات دچار دلهره‌ها، اضطراب‌ها و پریشانی‌های خاطر می‌شود و کثرت دلهره‌ها و اضطراب‌ها، در این روزگار به جایی رسید که بعضی از فیلسوفان غربی دلهره و اضطراب را فصل ممیز انسان تلقی کرده‌اند و در صورتی که این نگرانی‌ها و نابسامانی‌ها و پریشانی‌ها روحی و روانی معلول از خود بیگانگی و گسستن پیوند با سرچشمه خوبی‌ها و پاکی‌ها و زیبایی‌هاست.
آری! انسان این موجود بی‌نهایت کوچک و ضعیف و سرتا پا نیاز، در صورتی می‌تواند بر نابسامانی‌های روحی و روانی خویش فایق آید که همسو با نظام تکوین، در ساحت هوشیاری، پیوندی دقیق با خداوند برقرار کند و با ارتباطی قلبی با سرچشمه همه خوبی‌ها، پاکی‌ها و آفریدگار محبت و صفا و باحضور در محفل انس خالق یکتا، روانش را آرامش بخشد … .
کتاب حاضر با موضوع کلی «ذکر» مباحثی را ارائه می‌دهد. (بیشتر…)

دانلود کتاب یاد او