کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری

28 اردیبهشت 1392
۲ نظر

سرمایه گذاری، عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی و مالی مشخص در حال حاضر، به امید به دست آوردن ارزشی که معمولا اندازه و کیفیت آن نامعلوم است، در زمان آینده! به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می‌کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است به دست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید به دست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده. سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می‌کنند که بصورت فهرست در اینجا بیان می‌شود؛
۱. بر اساس موضوع سرمایه گذاری
۲. بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری
۳. برحسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری
و … . (بیشتر…)

دانلود کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری