کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته کاربردی سخنرانی

1 اردیبهشت 1392
یک نظر

کتاب حاضر شامل ۱۰۱ نکته کلیدی برای سخنرانی ارائه مطلب می باشد، که بصورت فهرست وار بیان شده است؛
۱. نکات مربوط به یک موضوع را یکجا مطرح کنید.
۲. تلاش کنید که مخاطبان با احساس رضایت جلسه را ترک کنند.
۳. با مخاطبان به بحث و گفتگو و تبادل نظر بپردازید و متکلم وحده نباشید و … .
(بیشتر…)

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته کاربردی سخنرانی