کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

نظری به هنر ایران

28 اسفند 1391
بدون نظر

مقدمه
نوشته حاضر شرحی است در ادوار مختلف هنر ایران از روزگار هخامنشیان، تا دوران صفویه درباره معماری و حجاری و پارچه بافی، آثار فلزی، خطاطی، کتاب نویسی، مینیاتور و تذهیب، جلدسازی، نساجی، کاشی کاری، گچ کاری، قالی بافی و گلیم بافی. (بیشتر…)

نظری به هنر ایران

انسان و هنر

27 اسفند 1391
بدون نظر

موضوعی که مدت ها مورد بحث و بررسی واقع شده است، این بوده است که «هنر» غریزه بشری است یا از مصنوعات انسان است. در نتیجه بررسی ها معلوم گردیده که هنر زمانی بوجود آمده که انسان خواسته است خود را بیاراید و زیبا جلوه کند و نظر دیگران را جلب نماید یا افکار خود را به معرض نمایش بگذارد. طفل چهار ساله که پس از خوردن نان با خمیر وسط آن، گلوله هایی می سازد، شاید مورد توجه کسی نباشد ولی برای کودک این اولین گام در عالم هنر است. (بیشتر…)

انسان و هنر