کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

نظری به هنر ایران

28 اسفند 1391
بدون نظر

مقدمه
نوشته حاضر شرحی است در ادوار مختلف هنر ایران از روزگار هخامنشیان، تا دوران صفویه درباره معماری و حجاری و پارچه بافی، آثار فلزی، خطاطی، کتاب نویسی، مینیاتور و تذهیب، جلدسازی، نساجی، کاشی کاری، گچ کاری، قالی بافی و گلیم بافی. (بیشتر…)

نظری به هنر ایران