کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب رازهای علمی برای نوجوانان

3 بهمن 1393
بدون نظر

هیچ رویدادی بی‌سبب نیست! این بررسی و آزمایش است که ما را به درک علل حوادث رهنمون می‌کند. دانشمندان جهان، همه‌ی چون و چراها و دلیل پدیده‌ها را به وسیله آزمایش دریافته‌اند.
گالیله دانشمند معروف ایتالیایی، ۴۰۰ سال پیش گفته است: «آزمایش بیش از خواندن کتاب و پای‌بند بودن به دلیل و عقاید دیگران، ما را به کشف حقایق رهنمون می‌سازد». آنچه را که در محیط زندگی خود بارها و بارها می‌بینیم و از کنار آن بدون توجه می‌گذریم و آن را امری عادی و معمولی می‌پنداریم همه از قوانین عملی ساده‌ای پیروی می‌کنند. (بیشتر…)

دانلود کتاب رازهای علمی برای نوجوانان