کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود رمان سفر به انتهای شب

16 فروردین 1401
یک نظر

سفر به انتهای شب بازتابی منفی‌گرایانه از وضعیت انسان است؛ وضعیتی که در آن رنج، پیری و مرگ تنها حقیقت ابدی است، زندگی برای تهی‌دستان مشقت‌بار و برای ثروتمندان فانی است و تنها شبحی از خوشبختی و پیشرفت در میان انسان‌ها به‌جای مانده است. (بیشتر…)

دانلود رمان سفر به انتهای شب