کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب خواستگاری یا انتخاب

1 تیر 1392
بدون نظر

نویسنده درباره این متذکر می‌شود؛ کتابی که می‌خواهید مطالعه کنید به صورت فیلم می‌باشد که آقای م.مودب پور نوشته است. در این کتاب (کتاب اصلی) دو داستان وجود دارد که من یکی از آنها را در این کتاب برای خوانندگان می‌گذارم. داستان دیگر به صورت فیلم نامه نیست و زمان می‌باشد و شاید خیلی از این فیلم نامه قشنگ تر نیز می‌باشد؛ (بیشتر…)

دانلود کتاب خواستگاری یا انتخاب